Woonkrediet Help

Wat is een woonkrediet?

Een hypothecair krediet

Een woonkrediet wordt ook wel hypothecair krediet of simpelweg hypotheeklening genoemd. Het woord lening beschrijft het begrip dan ook het best: u leent geld van een financiële instelling zodat u kan investeren in één van uw dromen (bijvoorbeeld het bouwen, verbouwen of kopen van een huis). Samen met de instelling bepaalt u vervolgens op welke tijdstippen u deze geleende som geld gaat afbetalen, samen met een rentebedrag.

Drie partijen

Iedereen met een droom waarvoor hij of zij geld nodig heeft, kan dus een hypotheek of woonkrediet aanvragen, minderjarigen en handelingsonbekwamen uitgezonderd. De hoogte van het krediet dat men u zal willen toekennen, zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden om het geleende bedrag terug te kunnen betalen. Bij de afsluiting van het krediet is er naast de kredietnemer (degene die het bedrag nodig heeft) en de kredietgever (de instelling die het geld ter beschikking stelt) nog een derde persoon van belang, namelijk de notaris. Zijn tussenkomst wordt wettelijk verplicht gesteld en zijn taak is om beide partijen van neutrale informatie te voorzien.

Drie soorten

Onder de noemer woonkrediet kunnen we drie belangrijke soorten hypothecaire leningen onderscheiden. Allereerst is er de standaardlening, waarbij de kredietgever het gewenste bedrag leent en de terugbetalingstermijn en rente wordt vastgelegd. Ten tweede is er het hernieuwbaar krediet, waarbij u meer dan één keer een bedrag opneemt bij de kredietgever zonder dat hier telkens een notaris bij betrokken moet worden. Tenslotte is er de beleggingshypotheek, een meer risicovolle vorm van woonkrediet. Hierbij lost u het bedrag in één keer af op het einde van de afgesproken termijn, terwijl u dat bedrag bij elkaar spaart door maandelijks geld te storten in een beleggingsfonds.

De aanvraag

Wanneer u uw geschikte product hebt gevonden, kunt u vervolgens samen met de kredietgever de aanvraag invullen, waarin de laatste zal peilen naar uw mogelijkheden om de lening terug te betalen. Daarvoor moet u enkele vragen beantwoorden omtrent uw sociaal-economische situatie, uw inkomsten en uw lasten. Doe dit steeds overeenkomstig met de waarheid, aangezien alleen dan de kredietgever u een passende formule kan voorleggen.

Woonkrediet Help