Woonkrediet Help

De rentevoet van uw woonkrediet

U kiest bij het afsluiten van een woonkrediet steeds zelf welke formule u voor de rentevoet wenst te hanteren. U heeft hierbij de keuze tussen een vaste rentevoet, een variabele rentevoet of een combinatie van beiden.

Een vaste rentevoet

Bij een vaste rentevoet blijft, zoals de benaming al doet vermoeden, de rente op hetzelfde peil zolang de lening loopt. Het bedrag dat u in totaal moet terugbetalen kunt u dus van tevoren bepalen. Een voorbeeld: u leent 150.000 euro van een financiële instelling dat u over een termijn van 25 jaar terugbetaalt, samen met een rentevoet van 4%. U weet dan dat u op het einde van de termijn een totaal bedrag van 235.761 euro moet hebben terugbetaald. Dit is een gunstige formule indien de rentevoet op het moment van afsluiten laag staat. De huidige rentevoet bij de banken kan je bijna altijd heel erg makkelijk op hun website vinden. Let op: niemand aanvaardt de geadverteerde rentevoet, er moet altijd onderhandeld worden.

Een variabele rentevoet

In het geval van een variabele rentevoet is de rente afhankelijk van de toestand op de financiële markten en u weet bijgevolg niet van tevoren hoe groot het totale bedrag zal zijn dat u uiteindelijk zult afbetalen. Om extreme situaties ten gevolge van grote schommelingen in de rentevoet te voorkomen, worden in deze gevallen wel limieten afgesproken, waardoor u rentevoet bijvoorbeeld nooit meer dan 3% kan stijgen.

Een combinatie van beiden

Een laatste mogelijkheid is een combinatie van twee bovengenoemde opties. In dit geval kan de rentevoet dus tijdens een eerste periode van de looptijd als vast worden beschouwd, om daarna één of meerdere keren aan te passen. Bij het aflopen van de periode met vaste rentevoet kan de financiële instelling u vervolgens een voorstel doen omtrent het verlengen van de lening, waarbij de geldende rente van dat moment wordt toegepast ('renteherziening'). Deze aanpassingen vinden plaats op basis van de zogenaamde 'referte-indexen' waarbij de nieuwe rentevoet gelijk is aan de oude rentevoet plus het verschil tussen de nieuwe referte-index en de oude.

Herziening van de rentevoet

Een herziening van de rentevoet wordt meestal aangekondigd door de financiële instelling zelf. U kunt als kredietnemer echter ook de kredietgever uitdrukkelijk verzoeken om een nieuwe raming op te stellen. Ditzelfde geldt voor uw persoonlijke wensen omtrent de termijn waarop u uw lening wenst af te betalen: geef deze wensen steeds op tijd aan, een wijziging van deze voorwaarden is steeds bespreekbaar. Een laatste tip: vergelijk uw nieuwe aangeboden rentevoet steeds met de rentevoet die uw financiële instelling voorschotelt aan nieuwe klanten, u wilt als trouwe klant immers niet onnodig teveel betalen.

Woonkrediet Help