Woonkrediet Help

De afbetaling van het woonkrediet

Vervaldagen

De afbetaling van uw woonkrediet gebeurt stapsgewijs op de vooraf door u en de kredietgever afgesproken vervaldagen. Dit zijn de dagen waarop u een deel van het geleende krediet moet afbetalen, waarbij de hoeveelheid afhankelijk is van uw onderlinge afspraken. Een tip hierbij is om de vervaldag samen te laten vallen met de dag waarop u financiële middelen zoals uw loon of pensioen ontvangt. Zo vermijdt u dat u met afbetalingsproblemen te maken krijgt.

Mensualiteiten

Zo'n vervaldag is dan vaak ook maandelijks terugkerend. Het bedrag dat u op die dag terugbetaalt wordt ook de 'mensualiteit' genoemd. Er zijn verschillende soorten mensualiteiten te onderscheiden. Ten eerste zijn er de constante mensualiteiten. Onder deze regeling betaalt u elke maand een vast bedrag terug, terwijl de verhouding tussen de rente en het kapitaal wijzigt (de rente vermindert en het kapitaal verhoogt). Ten tweede hebben we de degressieve mensualiteiten. In dit geval betaalt u elke maand een gelijk kapitaalgedeelte af, maar de rente zal afnemen omdat die op het uitstaande saldo berekend wordt: de mensualiteiten nemen dus af doorheen de tijd. Hierbij bespaart u dus op de totale leningkost, maar het nadeel is dat u in de beginperiode zwaardere aflossingen moet doen. Ten derde is er de optie van de progressieve mensualiteiten, die stijgen gedurende de leenperiode waardoor ze de evolutie van uw inkomen volgen. En tenslotte kunt u er nog voor opteren om uw geleende kapitaal in één keer terug te betalen (op de eindvervaldag), terwijl u wel maandelijks de rente afbetaalt.

Afbetalingstermijn

U bepaalt uiteraard zelf steeds over welke termijn u uw lening wenst af te betalen, al is hier wel een maximum van 40 jaar aan verbonden. De termijn wordt dan ook steeds vooraf vastgelegd, met uitzondering van de accordeonlening, waarbij de rentevoet variabel is en u toch maandelijks een vast bedrag betaalt. In dit geval is de totale looptijd dus afhankelijk van de rentevoet. De lengte van de looptermijn heeft steeds zijn voor- en nadelen. Kiest u voor een korte looptijd, dan zullen uw maandelijkse afbetalingen vanzelfsprekend zwaarder zijn, maar u bespaart dan weer omdat u minder rente betaalt. Bij een lange looptijd zullen u afbetalingen wat meer gespreid zijn maar dit zal gecombineerd gaan met een hogere rentevoet. Het is dus aangeraden om eerder op lange termijn te lenen dan op korte termijn in financiële moeilijkheden te belanden.

Woonkrediet Help