Woonkrediet Help

De schuldsaldoverzekering

Bescherming voor beide partijen

Veel financiële instellingen zullen u bij het afsluiten van een woonkrediet verplichten een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal in werking treden wanneer u of uw partner met wie u samen de lening bent aangegaan, zou komen te overlijden. Natuurlijk valt er in dit geval een deel van uw inkomsten weg waardoor u in financiële moeilijkheden zou kunnen komen bij het afbetalen van uw hypothecaire lening. De schuldsaldoverzekering zal dan maandelijks een bepaald bedrag uitkeren (afhankelijk van het bedrag dat u hebt laten verzekeren tegen een eventueel sterfgeval) waarmee de resterende aflossingen zullen worden kunnen gefinancierd. Deze verzekering biedt dus zowel bescherming voor u (financiële moeilijkheden blijven u bespaard) als voor uw financiële instelling (die er op die manier van verzekerd is dat het zijn geleende geld terugkrijgt).

Samen aanschaffen

Bij de meeste financiële instellingen behoort een schuldsaldoverzekering dan ook tot het productenarsenaal, en het is meestal voor u voordelig om deze ook bij dezelfde instelling af te sluiten. Hierdoor bestaat namelijk de mogelijkheid dat u een veel lagere rentevoet kan bekomen. Pas echter tegelijk op voor formules die er op het eerste gezicht zeer goedkoop uitzien. Aangeraden is ten alle tijden een berekening te maken van het rentevoordeel plus de kosten voor de schuldsaldoverzekering.

De logica van een lening schrijft voor dat het door u geleende krediet steeds zal afnemen naarmate de tijd vordert. Bijgevolg neemt het risico voor de verzekeraar af naarmate een steeds groter deel van de lening reeds is afbetaald. Hierdoor zullen de premies voor de schuldsaldoverzekering in het begin veel groter zijn dan in de periode waarin de leentermijn op zijn einde loopt.

Fiscale aftrekbaarheid

Bovendien kan u een deel van de premies die u betaalt voor de schuldsaldoverzekering terugvorderen doordat het aftrekbaar is van uw belastingen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het contract minimaal tien jaar lopen, mag de belastingplichtige enkel zichzelf verzekeren (u en uw partner sluiten dus beide een aparte schuldsaldoverzekering af), de verzekering moet aangegaan worden voor de leeftijd van 65 jaar en de begunstigde van de verzekering moet diegene zijn die na overlijden de eigendom over het betreffend onroerend goed verwerft. Als hieraan voldaan is, mag u de betaalde premies aftrekken van het betreffende inkomstenjaar. Deze zullen dan afgehouden worden van de hoogste belastingschijf, wat u bijgevolg een maximaal voordeel oplevert.

Zekerheid én financieel aantrekkelijk

Een schuldsaldoverzekering bovenop uw woonkrediet nemen, kan u dus fiscaal voordeel opleveren, terwijl het tegelijk getuigt van een vooruitziende blik. Hierdoor heeft men namelijk de zekerheid dat de naasten die u liefhebt niet hun bezittingen (zoals het huis) zullen moeten verkopen om de overgebleven schulden te kunnen afbetalen in het geval u iets zou overkomen.

Woonkrediet Help