Woonkrediet Help

Woonkrediet op mandaat of hypothecaire lening?

De woonkredieten die we hier tot nu toe hebben besproken, gaan door het leven als de zogenaamde hypothecaire leningen of hypotheekleningen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot het afsluiten van een woonkrediet op mandaat. Hiermee kan men besparen op een aantal extra kosten.

Mandaat: besparing op extra kosten

Zoals eerder aangehaald betaalt men bij het afsluiten van een hypothecair krediet namelijk extra kosten voor o.a. registratierechten en inschrijvingsrechten. Deze kosten zijn steeds afhankelijk van het geleende bedrag in kwestie: het registratierecht is steeds 1% van het totale geleende bedrag, het inschrijfrecht 0,3%. Deze kosten kunt u beperken wanneer de bank bereid is u een hypothecair mandaat of een zogenaamde volmacht te verlenen. In dit geval wordt u bedrag namelijk niet ingeschreven bij het hypotheekkantoor en u betaalt bijgevolg aanzienlijk minder notariskosten. Vanzelfsprekend heeft de bank hierdoor minder zekerheid omtrent het feit dat u het geleende bedrag zal kunnen terugbetalen, aangezien er van geen onderpand sprake is. Ter compensatie houdt de bank zich dan ook het recht voor om alsnog uw kosten op een hypotheek te vestigen als blijkt dat u zichtbaar moeilijkheden heeft met het afbetalen van uw lening. Zolang u het geleende krediet echter stipt volgens afgesproken termijnen afbetaalt, zal het echter nooit zo ver komen.

Fifty Fifty opsplitsen

Een andere mogelijkheid bestaat erin het geleende bedrag op te splitsen in zowel een hypotheek als een mandaat, fifty-fifty. Hierbij moet wel aangetekend worden dat het bedrag dat u leent onder mandaat niet in aanmerking komt voor fiscale aftrekbaarheid.

Tussenkomst notaris blijft vereist

Een dergelijke hypothecaire volmacht wordt bij authentieke akte verstrekt. Men bepaalt de waarborgwaarde door de waarde van de onroerende goederen waarop de hypotheek zal slaan, waardoor dus de tussenkomst van de notaris dus nog steeds vereist zal zijn. Eén van de punten waarop de notaris u zal informeren, is dat u niet het recht zal hebben om het onroerend goed zonder uitdrukkelijke goedkeuring van uw kredietgever te verkopen of te verhuren.

Aanvaarding is eerder uitzonderlijk

Bij de hypothecaire volmacht moet echter aangetekend worden dat deze niet zo vaak aanvaard wordt door financiële instellingen, en dus in de praktijk ook niet zo vaak verstrekt zal worden. Het mandaat kan door omstandigheden namelijk steeds betwistbaar worden en zelfs nietig verklaard worden. Zo zou de volmachtgever bijvoorbeeld zonder de kredietgever hierover in te lichten de onroerende goederen in kwestie vervreemden, wat tot gevolg heeft dat de volmacht in feite zonder voorwerp is.

Woonkrediet Help