Woonkrediet Help

Vaste rentevoet versus variabele rentevoet

De vaste rentevoet: minder risico

Zoals elders beschreven kunt u bij het afsluiten van een woonkrediet kiezen tussen een vaste en een variabele rentevoet. Een vaste rentevoet is eerder weggelegd voor personen die niet echt van risico houden. U betaalt in dat geval iets meer, maar u beschikt over de zekerheid dat de maandelijkse afbetaling gedurende de volledige termijn dezelfde blijft.

De variabele rentevoet: meer financiële ruimte

procentEen lening met een variabele rentevoet geeft u daarentegen dan weer een lagere rentevoet, maar u dient rekening te houden met het feit dat u met eventuele renteherzieningen te maken krijgt. Deze formule is bijvoorbeeld aantrekkelijk voor mensen die in het begin liever wat extra financiële middelen ter beschikking hebben om hun woning in te richten en in een later stadium wel een hogere afbetaling aan kunnen.

Herziening van de rentevoet

De periode waarna u rentevoet telkens herzien wordt, hangt af van de formule die u met uw verzekeraar bent overeen gekomen. Deze schommelingen kunnen zowel naar boven als beneden uitslaan, maar zoals elders beschreven, steeds met een beperking, een zogenaamde 'cap'. Uw rentevoet kan zowel jaarlijks of driejaarlijks herzien worden. De meeste financiële instellingen bieden daarnaast nog formules aan als '15-5-5', waarbij de rentevoet eerst na 15 jaar op- of neerwaarts herzien kan worden, en vervolgens om de vijf jaar (formules als 20-5-5 volgen een analoog principe).

Minimale en maximale schommelingen

Naast de inmiddels welbekende cap is er ook een minimale schommeling in de rentevoet vereist om de rentevoet in uw polis aan te passen. De schommeling ten opzichte van de vorige rentevoet moet namelijk minstens ongeveer 0,02% op maandbasis of 0,25% op jaarbasis bedragen. Het voordeel van de cap voor u als klant is bovendien dat deze niet door een bepaalde grens naar boven kan stijgen, maar wel onbeperkt kan dalen.

Van variabele naar vaste rentevoet

Tenslotte bieden bepaalde financiële instellingen de mogelijkheid om gedurende uw leenperiode van een veranderlijke naar een vaste rentevoet om te schakelen. Dit geeft u als kredietnemer zowel flexibiliteit als zekerheid. Zoals gezegd is een krediet met variabele rentevoet namelijk wellicht minder duur, maar niet los van risico's. U kan dus bij bepaalde aanbieders tijdens uw leentermijn (meestal eenmalig) op een vooraf bepaalde datum (al dan niet gratis) overschakelen van een variabele rentevoet naar een vaste rentevoet. Deze nieuwe vaste rentevoet is uiteraard wel die rentevoet die op het moment van de overstap geldt.

Woonkrediet Help