Woonkrediet Help

Simulatie van een woonkrediet

In de zoektocht naar een geschikte aanbieder voor een woonkrediet, kan een simulatie een handig hulpmiddel zijn. U kunt hiermee precies berekenen hoeveel u uiteindelijk zal betalen voor uw hypothecaire lening. Bijna alle aanbieders bieden deze optie vandaag de dag aan op hun website en wanneer u tevreden bent over het bekomen resultaat, kan u daarna onmiddellijk een aanvraag voor een offerte indienen.

Handig instrument ter vergelijking

hypotheekEen simulatie is dus een uitmuntend instrument om de aanbiedingen van verschillende financiële instellingen met elkaar te vergelijken. Na het uitvoeren van enkele simulaties kunt u de eindresultaten naast elkaar leggen en meteen zien bij wie u het voordeligste krediet kunt bekomen en tegen welke voorwaarden. Controleer voor u ook daadwerkelijk een offerte aanvraagt wel of deze dienst gratis is, sommige instellingen brengen hier namelijk een kleine prijs voor in rekening. Na deze verkenningsronde kunt u eventueel langst uw huidige bank gaan en deze het laagst gevonden tarief voorleggen dat u elders als nieuwe klant kunt bekomen. In de hoedanigheid van trouwe klant kunt u op die manier eventueel een lager tarief en betere voorwaarden bekomen.

Let op de bijkomende kosten

Als u besluit op zoek te gaan naar het voor u meest geschikte woonkrediet, verzeker u er dan van ook de bijkomende kosten (naast het rentetarief) in het oog te houden. Allereerst zijn er uiteraard de notariskosten. U weet dat de tussenkomst van de notaris en de bijbehorende notariële akte vereist zijn voor het afsluiten van een woonkrediet. Naast het ereloon van de notaris en zijn administratieve kosten bestaan de notariskosten uit de hypothecaire inschrijving en de registratiekosten. Deze kosten zijn recht evenredig met de hoogte van het geleende bedrag en is dus nooit vast.

Daarnaast zijn er de verzekeringskosten. Een brandverzekering wordt bijna altijd verplicht gesteld als voorwaarde voor het afsluiten van een hypothecaire lening door de financiële instelling in kwestie en is heden ten dage sowieso verplicht in België. Niet verplicht maar wel aangeraden is daarnaast bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering, waarover elders meer informatie terug te vinden is. Vervolgens dient men ook rekening te houden met de schattingskosten (van het onroerend goed dat functioneert als waarborg), die tevens voor rekening van de kredietnemer zijn.

De laatste twee kosten hebben te maken met de situatie van de banken. De reserveringskosten hebben betrekking op het krediet dat nog niet is opgenomen, dat zolang men het voor u ter beschikking houdt uiteraard niet belegd kan worden op de financiële markten. De wederbeleggingsvergoeding dient u te betalen wanneer u het resterende bedrag van uw lening vervroegd terug betaalt, om de verliezen die de financiële instelling (minder renteopbrengsten) hierdoor lijdt, te compenseren.

Woonkrediet Help